#Bác Hồ

37 kết quả phù hợp

Ảnh minh họa/INT

Thưởng - phạt nghiêm minh

GD&TĐ - Người lãnh đạo không phải nghi ngờ tất cả thuộc cấp, cũng nên tin vào cấp dưới của mình, nhưng tùy trường hợp và hoàn cảnh.
Tuổi trẻ, niềm tin và khát vọng

Tuổi trẻ, niềm tin và khát vọng

GD&TĐ -  Khí thế mới, vận hội mới đang chào đón và mong chờ ở thế hệ trẻ đóng góp công sức của mình vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.