Bản in

Giáo dục

Thứ Sáu, 24/5/2013 21:56

Quy định lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên

Quy định lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên

(GD&TĐ) - Bộ GD&ĐT vừa công bố dự thảo quy định việc lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên.

(GD&TĐ) - Bộ GD&ĐT vừa công bố dự thảo quy định việc lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo dự thảo này, ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên tập trung vào các nội dung: Nội dung và phương pháp giảng dạy của giảng viên; Tài liệu phục vụ giảng dạy, học tập và việc sử dụng phương tiện dạy học của giảng viên; Trách nhiệm, sự nhiệt tình của giảng viên đối với người học và thời gian giảng dạy của giảng viên;

Khả năng của giảng viên trong việc khuyến khích sáng tạo, tư duy độc lập của người học trong quá trình học tập; Sự công bằng của giảng viên trong kiểm tra đánh giá quá trình và kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học; Năng lực của giảng viên trong tổ chức, hướng dẫn và tư vấn hoạt động học cho người học; Tác phong sư phạm của giảng viên; Các vấn đề khác (nếu cần thiết).

Các cơ sở giáo dục đại học phải công khai các yêu cầu đối với hoạt động giảng dạy của giảng viên theo các nội dung trên để người học có cơ sở khi cung cấp thông tin phản hồi về hoạt động giảng dạy của giảng viên.

Bộ GD&ĐT yêu cầu mỗi cơ sở giáo dục đại học cần chủ động, sáng tạo trong việc thiết kế công cụ để lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của cả giảng viên dạy lý thuyết lẫn giảng viên dạy thực hành. Công cụ để lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên cần xác định cụ thể các chỉ báo gồm tiêu chí, chỉ số với các mức độ đánh giá.

Lãnh đạo cơ sở giáo dục đại học quy định sử dụng kết quả thống kê thông tin phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên theo hướng: Giảng viên nghiên cứu để điều chỉnh hoạt động giảng dạy, xây dựng kế hoạch học tập, bồi dưỡng của bản thân; bộ môn, khoa tham khảo để phân công giảng dạy, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng giảng viên;  cơ sở giáo dục đại học tham khảo để xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên. 
 

Lập Phương