Công nghệ

4 lý do iPhone không thể nào ế

4 lý do iPhone không thể nào ế

Lừ lừ tiến về phía trước và không thể bị chặn lại dù các đối thủ Android đã bày đủ "trăm phương ngàn cách". Đó chính là iPhone, cần câu tiền chủ lực của Táo khuyết.