#xã hội

21 kết quả phù hợp

Phiên họp tổng kết tình hình kinh tế - xã hội tháng 2/2023 (Nguồn: Cổng thông tin điện tử Thành phố Hồ Chí Minh)

Thu ngân sách TPHCM tăng 5,9%

GD&TĐ - UBND TPHCM vừa có phiên họp tổng kết tình hình kinh tế - xã hội tháng 2, đưa ra một số nhiệm vụ và giải pháp sẽ triển khai thời gian tới.
Thầy Tài và nhóm học sinh 
tham gia hai mô hình tại thư viện Trường THPT Lương Đắc Bằng.

Học sinh trường huyện giật giải quốc gia

GD&TĐ - Từ mô hình ngăn chặn, thu gom rác thải nhựa từ cửa sông đổ ra biển, nhóm tác giả mong muốn mang đến những điều ý nghĩa, thiết thực cho cộng đồng, xã hội.
Trong khó khăn sẽ thổi bùng lên ngọn lửa yêu nước

Trong khó khăn sẽ thổi bùng lên ngọn lửa yêu nước

GD&TĐ - Trong 2 ngày 8-9/11, Quốc hội họp tập trung tại Nhà Quốc hội ở Thủ đô Hà Nội, thảo luận về Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) năm 2021; dự kiến kế hoạch phát triển KTXH năm 2022.