#xã hội

27 kết quả phù hợp

Phiên họp tổng kết tình hình kinh tế - xã hội tháng 2/2023 (Nguồn: Cổng thông tin điện tử Thành phố Hồ Chí Minh)

Thu ngân sách TPHCM tăng 5,9%

GD&TĐ - UBND TPHCM vừa có phiên họp tổng kết tình hình kinh tế - xã hội tháng 2, đưa ra một số nhiệm vụ và giải pháp sẽ triển khai thời gian tới.
Thầy Tài và nhóm học sinh 
tham gia hai mô hình tại thư viện Trường THPT Lương Đắc Bằng.

Học sinh trường huyện giật giải quốc gia

GD&TĐ - Từ mô hình ngăn chặn, thu gom rác thải nhựa từ cửa sông đổ ra biển, nhóm tác giả mong muốn mang đến những điều ý nghĩa, thiết thực cho cộng đồng, xã hội.