#vừa học vừa làm

7 kết quả phù hợp

Các trường học thiếu nước trầm trọng.

Zimbabwe: Giáo viên từ chối quay lại trường

GD&TĐ - Hàng loạt giáo viên tại Zimbabwe đang từ chối trở lại làm việc. Những người này cho rằng, chính phủ không chuẩn bị đủ biện pháp cho việc mở cửa trường học trở lại.