#UBND tỉnh Thái Nguyên

18 kết quả phù hợp

HS Trường Tiểu học Đội Cấn (TP Thái Nguyên) trong một buổi học trước khi được thông báo tạm dừng đến trường.

Học sinh Thái Nguyên tạm dừng đến trường

GD&TĐ - Ngày 08/5/2021, UBND tỉnh Thái Nguyên thông báo cho học sinh trên địa bàn toàn tỉnh tạm dừng đến trường, chuyển sang học trực tuyến để phòng chống dịch Covid-19.