#triều đình

2 kết quả phù hợp

Tái hiện lễ Ban Sóc tại Kinh thành Huế.

Lễ ban lịch thời xưa

GD&TĐ - Thời xưa ở Việt Nam, cứ đến đầu tháng Chạp âm lịch, triều đình tổ chức lễ “Ban Sóc” (ban lịch) cho các quan và các địa phương.