#Tổng kết năm học

99 kết quả phù hợp

Từ điểm cầu Yên Bái, ông Đỗ Đức Duy - Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái đề nghị Chính phủ tiếp tục quan tâm, giao bổ sung biên chế giáo viên cho tỉnh đảm bảo đủ định mức theo quy định.

Đóng góp giải pháp cho năm học mới

GD&TĐ - Hội nghị tổng kết năm học ngày 18/8 là dịp để toàn ngành cùng đánh giá nhiệm vụ đã làm được, công việc còn dang dở để đề ra mục tiêu phấn đấu.