#Toán học Việt Nam

4 kết quả phù hợp

Ảnh minh họa/INT

Ấn tượng toán học Việt Nam

GD&TĐ - Trong 10 năm, toán học Việt Nam từ vị trí 50 - 55 đã bứt phá và được xác định ở vị trí trong khoảng 35 - 40 trên thế giới và đứng đầu trong khối ASEAN.