#Thuỷ điện

11 kết quả phù hợp

1 trong 62 hộ dân bị ngập nhà do ảnh hưởng bởi thuỷ điện.

Kiểm tra công ty gây ngập lụt nhà, cây trồng của 62 hộ dân

GD&TĐ - Công ty CP thủy điện Đức Nhân Đắk Psi đã vận hành không đúng quy trình, gây ngập lụt và ảnh hưởng đến đời sống của người dân sẽ bị kiểm tra về việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực công thương vào ngày 26/7.