#Thừa Thiên Huế

286 kết quả phù hợp

Các thầy cô giáo và học sinh người dân tộc trong niềm vui chiến thắng tại Cuộc thi KHKT cấp tỉnh năm 2022

Chiến lược phát triển giáo dục là tiền đề cho ổn định và vững chắc

GD&TĐ - Dự thảo Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 có tính phổ quát và chi tiết, phù hợp với định hướng của Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương, là trung tâm văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ, nơi đào tạo nhân lực chất lượng cao đáp ứng sự phát triển của địa phương và cả nước.