#thông điệp liên bang

6 kết quả phù hợp

Ảnh minh họa/INT

Thông điệp “lằn ranh đỏ”

GD&TĐ - Thông điệp liên bang của Tổng thống Nga năm nay tập trung vào vấn đề Covid-19, những khó khăn kinh tế của Nga, nhưng đặc biệt đáng chú ý là những cảnh báo “lằn ranh đỏ” với phương Tây.