Thời sự

Phát triển đội ngũ nhà giáo - những vấn đề đặt ra

Phát triển đội ngũ nhà giáo - những vấn đề đặt ra

GD&TĐ - Theo báo cáo của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) đã tiếp thu ý kiến các vị đại biểu Quốc hội, bổ sung quy định về vị trí, vai trò của nhà giáo.

Kết nối tài năng trẻ trong cách mạng công nghiệp 4.0

Kết nối tài năng trẻ trong cách mạng công nghiệp 4.0

GD&TĐ - Cần tranh thủ tối đa nắm bắt cơ hội và vượt khó vươn lên từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, thu hút sự quan tâm của giới tri thức người Việt ở nước ngoài trong lĩnh vực khoa học công nghệ (KHCN), tạo dựng mạng lưới và hệ sinh thái kết nối các giá trị tri thức nhân loại, phát huy tối đa sáng tạo cá nhân trong phát triển bền vững đất nước…