Thời sự

Lang Chánh (Thanh Hóa):  Nghị quyết 30a giúp dân giảm nghèo bền vững

Lang Chánh (Thanh Hóa): Nghị quyết 30a giúp dân giảm nghèo bền vững

GD&TĐ - Là địa phương nằm trong diện 30a (Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo), huyện miền núi Lang Chánh (Thanh Hóa) đã sử dụng hiệu quả nguồn vốn được hỗ trợ để phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Mỗi tập đoàn, tổng công ty Nhà nước phải là trung tâm đổi mới sáng tạo

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Mỗi tập đoàn, tổng công ty Nhà nước phải là trung tâm đổi mới sáng tạo

GD&TĐ - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước cần khẩn trương nâng cao năng lực quản trị, cạnh tranh. Đặc biệt cần kiện toàn nâng cấp bộ máy điều hành; nâng cao tính tự chủ, tự lực, đi đầu trong nghiên cứu, đổi mới công nghệ. Mỗi tập đoàn, tổng công ty Nhà nước phải là một trung tâm đổi mới sáng tạo.

Tin tiêu điểm