#phục dựng

3 kết quả phù hợp

Thầy cùng và các già làng bản Huổi Lốt cùng sắp xếp lễ vật chuẩn bị lễ cúng trên nương.

Người Khơ Mú vào mùa Tra hạt

GD&TĐ - Mùa xuân xuống giống là tục lệ canh tác truyền thống của đồng bào Khơ Mú bản Huổi Lốt, xã Mường Mùn, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.