#Phòng GD&ĐT Tam Điệp

4 kết quả phù hợp

Ảnh minh họa

Ninh Bình: Tăng cường quản lý, chăm sóc, tổ chức các hoạt động đầu năm học

GD&TĐ - Thực hiện Công văn số 1157 của Sở GD&ĐT Ninh Bình về việc tăng cường thực hiện tốt việc quản lý, chăm sóc, tổ chức các hoạt động cho học sinh đầu năm học mới 2022- 2023, Phòng GD&ĐT Tam Điệp đã yêu cầu hiệu trưởng các trường học tích cực chỉ đạo, triển khai thực hiện một số nội dung.