#phim Hàn

8 kết quả phù hợp

Bất cứ ai làm nghệ thuật đều không muốn bị so sánh với người khác.

Điểm yếu chí mạng của phim Việt

GD&TĐ - Dù đã được đầu tư nhiều hơn về mọi mặt, nhưng có lẽ phim Việt vẫn chưa khắc phục được những điểm yếu căn cơ, nhất là kịch bản và diễn xuất của diễn viên.