#Phát triển du lịch

19 kết quả phù hợp

Du khách trải nghiệm tại điểm du lịch làng rau Trà Quế (TP Hội An, tỉnh Quảng Nam).

Quảng Nam: Phát triển du lịch xanh hướng đến bền vững

GD&TĐ - Để “tái thiết” ngành du lịch, một ngành mũi nhọn trong phát triển kinh tế, tỉnh Quảng Nam đã chọn hướng phát triển du lịch xanh. Một hướng đi được xem là bền vững nhưng giữ gìn được những giá trị văn hóa bản địa.