#Nhật Bản

544 kết quả phù hợp

Ōoku, hậu cung phiên bản Nhật Bản. Ảnh: Nippon.com

Quy tắc phòng the nghiêm ngặt của Shogun

GD&TĐ - Thời Mạc phủ Tokugawa (1603 - 1868) ở Nhật Bản, thế lực nắm quyền điều hành đất nước là các Chính di Đại tướng quân nhà Tokugawa - Shogun.