#Nguyễn Thiện Nhân

4 kết quả phù hợp

Ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp tục chỉ đạo Đảng bộ TP HCM

Ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp tục chỉ đạo Đảng bộ TP HCM

Bộ Chính trị, Ban Bí thư phân công ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM, sau Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI, tiếp tục theo dõi, chỉ đạo Đảng bộ TP cho đến khi kết thúc Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.