#Lừa Đảo

522 kết quả phù hợp

Minh họa/INT

Lợi dụng thương hiệu

GD&TĐ - Việc lợi dụng thương hiệu sâm Ngọc Linh để huy động vốn rồi chiếm đoạt thì chỉ có luật pháp mới xử lý được.