#Lập Trình

10 kết quả phù hợp

Một giờ học tại Trường Lập trình Ota, Nhật Bản.

Nhật Bản mở trường dạy lập trình

GD&TĐ - Chính quyền thành phố Ota, phía Đông Nhật Bản, thông báo mở trường dạy lập trình cho học sinh phổ thông từ lớp 3 đến lớp 6 với mục tiêu phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin.