#lào cai

236 kết quả phù hợp

Bữa cơm của học sinh trường phổ thông DTBT Tiểu học số 1 Quan Hồ Thẩn.

Hỗ trợ gạo cho học sinh vùng khó Lào Cai

GD&TĐ - Hỗ trợ gạo cho trường nội trú, bán trú là nguồn động viên lớn với học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đây cũng là động lực để nhà trường duy trì sĩ số.