#khoa cử

5 kết quả phù hợp

Trưng bày chuyên đề “Bia đá kể chuyện” sẽ khai mạc vào ngày 8/10 tại Văn miếu Quốc Tử Giám.

Bia đá kể chuyện hiền tài

GD&TĐ - Trưng bày chuyên đề “Bia đá kể chuyện” với chủ đề “Hiền tài là nguyên khí Quốc gia” sẽ diễn ra vào ngày 8/10 tại Văn miếu Quốc Tử Giám.
Nhà thờ họ Trần Điền Trì tại Hải Dương.

Dòng họ khoa bảng nức tiếng xứ Đông

GD&TĐ - Không chỉ ba đời liên tiếp đỗ tiến sĩ, họ Trần Điền Trì còn để lại cho hậu thế gia tài quý báu về tấm gương học tập, cống hiến và nguồn tri thức về văn hóa – giáo dục – nông nghiệp và binh nghiệp.