#KH&CN

3 kết quả phù hợp

Robot hỗ trợ trong điều trị bệnh nhân mắc Covid-19.

Dấu ấn khoa học công nghệ 2021

GD&TĐ - 2021 là năm bản lề khởi động nhiều chương trình khoa học công nghệ quốc gia. Bên cạnh đó, các nghiên cứu tập trung chính vào các giải pháp phòng chống Covid-19 như vắc-xin hay thuốc điều trị.