#khách du lịch

59 kết quả phù hợp

Ảnh minh họa/INT

Thiên đường đóng băng

GD&TĐ - Du lịch có thể không còn là chìa khóa giúp phục hồi nền kinh tế trong bối cảnh châu Á bị tác động bởi khủng hoảng năng lượng và lạm phát.