#kết hôn

120 kết quả phù hợp

Minh họa/INT

Người trẻ Đông Á thích kết hôn hơn

GD&TĐ - Theo số liệu mới công bố, tỷ lệ kết hôn tại Hàn Quốc và Trung Quốc đang có sự tăng trưởng lần đầu tiên sau 10 năm sụt giảm liên tục vừa qua.