#Huế

47 kết quả phù hợp

Trước điện Voi Ré là cổng tam quan (3 cổng) gồm 17 bậc đi lên dẫn vào trong khuôn viên điện.

Độc đáo điện thờ Voi ở Huế

GD&TĐ - Điện Voi Ré là một công trình mang nhiều yếu tố của lịch sử cũng như mang yếu tố tâm linh đặc trưng của xứ Huế.