#giáo dục lý tưởng cách mạng

16 kết quả phù hợp

Học sinh Trường THPT Yên Khánh A trong giờ sinh hoạt ngoại khóa.

Trưởng thành từ hoạt động trải nghiệm

GD&TĐ - Những năm qua, ngoài giải pháp để nâng cao chất lượng dạy học, các nhà trường còn tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm để tạo môi trường học tập lành mạnh, góp phần giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh.
Phong trào Hiến máu nhân đạo ý nghĩa đã được nhiều đoàn viên, thanh niên các trường ĐH, CĐ tích cực tham gia. Ảnh: IT

Để hoạt động Đoàn không là “bề nổi”

GD&TĐ - Công tác Đoàn trong trường ĐH và trường phổ thông có vai trò quan trọng trong việc giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, trang bị kỹ năng cho học sinh (HS), sinh viên (SV).