#Giải thưởng Kovalevskaia

5 kết quả phù hợp

GS Nguyễn Thị Thanh Mai đang làm việc trong phòng thí nghiệm.

Khát vọng nâng tầm dược liệu quý

GD&TĐ - GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai sở hữu hơn 135 bài báo khoa học quốc tế cùng hướng nghiên cứu được đánh giá là tối cần thiết cho xã hội.