Tết cho con ăn những món này, cha mẹ cần chú ý kẻo hối không kịp