#gấu

6 kết quả phù hợp

Sắp thành lập Trung tâm cứu hộ Gấu lớn nhất Việt Nam

Sắp thành lập Trung tâm cứu hộ Gấu lớn nhất Việt Nam

GD&TĐ - Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam cơ sở 2 do Tổ chức Động vật Châu Á tài trợ vì mục tiêu chấm dứt hoàn toàn nạn nuôi nhốt gấu lấy mật tại Việt Nam. Trong tương lai, Dự án có quy mô cứu hộ lên đến 300 cá thể gấu, sẽ là Trung tâm cứu hộ gấu lớn nhất Việt Nam.
Cứu hộ toàn bộ một trang tại gồm 7 cá thế gấu ngựa tại Hà Nội

Cứu hộ toàn bộ một trang tại gồm 7 cá thế gấu ngựa tại Hà Nội

GD&TĐ - Ngày 7/7, Tổ chức Động vật Châu Á thực hiện cứu hộ toàn bộ 7 cá thể gấu ngựa trưởng thành được chuyển giao từ gia đình ông Nguyễn Văn Thao, tại xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ, Hà Nội. 7 gấu ngựa đều được gia đình nuôi lâu năm, có chip đăng kí, ước tính các cá thể gấu đều trên 20 năm tuổi.
Cứu hộ thành công cá thể gấu ngựa tại Hà Nội.

Hà Nội: Cứu hộ thành công một cá thể gấu ngựa

GD&TĐ - Vừa qua, 1 cá thể gấu này đã được Hạt Kiểm lâm Đan Phượng, Chi cục Kiểm Lâm Hà Nội vận động gia đình, và tự nguyện viết đơn chuyển giao tại xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ, Hà Nội.