#Đồng phục học sinh

5 kết quả phù hợp

Các trường phổ thông trên địa bàn TPHCM không ép buộc học sinh phải may đồng phục đầu năm học mới.

Giảm gánh lo mang tên 'đồng phục'

GD&TĐ - Bên cạnh sách giáo khoa và đồ dùng học tập, đồng phục cũng là một trong những chi phí phụ huynh quan tâm vào mỗi mùa tựu trường.
Học sinh Ghana được chính phủ hỗ trợ về đồng phục.

Đồng phục học sinh: Qui định theo đặc thù của quốc gia

GD&TĐ - Đồng phục học sinh được xem là cách để thúc đẩy sự bình đẳng xã hội giữa học sinh và là niềm tự hào của trường học. Đồng phục phổ biến tại nhiều quốc gia trên thế giới và mỗi nơi đều có những chuẩn mực riêng.