#doanh nghiệp

126 kết quả phù hợp

Ảnh minh họa/INT

Chính sách mới cho FDI?

GD&TĐ - Dù có nhiều đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội nhưng tỷ lệ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh thua lỗ vẫn khá lớn.
Một giờ học của sinh viên Trường ĐH Công nghiệp Dệt May Hà Nội. Ảnh: NTCC

Giảng đường doanh nghiệp

GD&TĐ - Nhiều cơ sở giáo dục đại học đã giảm giờ học trên giảng đường, tăng cường cho sinh viên đến doanh nghiệp.