#điều dưỡng

12 kết quả phù hợp

“Bật mí” các giảng viên ngành Điều dưỡng tại BVU

“Bật mí” các giảng viên ngành Điều dưỡng tại BVU

GD&TĐ - Điều dưỡng - tên gọi dùng để chỉ một ngành trong hệ thống các ngành Y tế, xuất hiện khá sớm (gắn liền với việc các bà mẹ chăm sóc trẻ em từ thuở lọt lòng) rồi trở thành một ngành nghề độc lập có chỗ đứng cao trong xã hội với nhiệm vụ cải thiện, nâng cao sức khỏe cho con người.