#di tích văn hóa

4 kết quả phù hợp

Nhà thờ dòng họ Nguyễn Huy tại làng Trường Lưu, xã Kim Song Trường (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh).

Dòng họ di sản ở đất Hà Tĩnh

GD&TĐ - Hà Tĩnh là vùng đất nổi tiếng với truyền thống hiếu học, khoa cử qua nhiều thế hệ. Dòng họ Nguyễn Huy ở làng Trường Lưu, xã Kim Song Trường (huyện Can Lộc) góp phần làm rạng danh truyền thống ấy.