#đạo đức nghề nghiệp

3 kết quả phù hợp

Ảnh minh họa/INT

Đừng như thầy bói xem voi

GD&TĐ - Vấn đề chức danh nghề nghiệp (CDNN) giáo viên (GV) cần được hiểu trong một hệ thống tổng thể chung của ngành cũng như viên chức các ngành, lĩnh vực khác; nếu không sẽ chỉ như thầy bói xem voi.
Ảnh minh họa/INT

Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục

GD&TĐ - Cử tri tỉnh Bình Phước đề nghị kiểm tra, rà soát lại tổng thể cán bộ, công chức, người lao động trong ngành Giáo dục từ Trung ương đến địa phương; có biện pháp xử lý với cá nhân năng lực yếu kém để nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo.