#đăng ký trực tuyến

15 kết quả phù hợp

Thí sinh đến điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển tại trường THPT Tôn Thất Tùng

Đà Nẵng: Hỗ trợ tối đa thí sinh thay đổi nguyện vọng xét tuyển

GD&TĐ - Các trường THPT ở Đà Nẵng đã bố trí bộ phận giáo vụ và GV tin học hỗ trợ cho thí sinh thay đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp. Ngoài ra, nhà trường còn mở cửa phòng tin học để HS sử dụng máy tính điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến.