#dân tộc Tày

4 kết quả phù hợp

Ông Lai bảo, nhà sàn là “kho báu” văn hoá của người Tày.

Truyền nhân truyện cổ Tày ở vùng Đông Hồ

GD&TĐ - Có một người được gọi là truyền nhân của những cuốn truyện cổ Tày vĩ đại. Đó chính là con trai của cố nhà văn Hoàng Hạc nổi tiếng vùng sông Chảy – Đông Hồ xưa: Nghệ nhân, nhà văn Hoàng Tương Lai.