#Đại học Thái Nguyên.

13 kết quả phù hợp

Hội nghị khoa học Địa lý Châu Á lần thứ V được tổ chức tại trường Đại học Sư phạm (ĐH Thái Nguyên)

Khoa học Địa lý trong Châu Á năng động

GD&TĐ - Ngày 6/9, Đại học Thái Nguyên đã phối hợp với Hội Địa lý Châu Á, Hội Địa lý Việt Nam tổ chức Hội nghị khoa học Địa lý Châu Á lần thứ V .