#cuối năm

5 kết quả phù hợp

Ảnh minh họa/INT

Cẩn trọng không bao giờ thừa

GD&TĐ - Tháng Chạp – “tháng củ mật”, tháng cuối cùng của năm âm lịch. Về nghĩa, “củ” là kiểm soát, xem xét những vấn đề xung quanh. “Mật” là kín, bí mật, kín đáo.
Ảnh minh họa/INT.

Cuối năm tảo mộ

GD&TĐ - Sau ngày cha mất, tháng Chạp về, mẹ thay cha dắt tôi đi tảo mộ.