#Công ty Điện lực Điện Biên

16 kết quả phù hợp

Đóng điện cho 4 thôn bản đặc biệt khó khăn trước thềm Tết Độc Lập

Điện sáng bản vùng cao

GD&TĐ - Điện lực Tp. Điện Biên Phủ vừa tổ chức đóng điện thành công, cấp điện cho 4 thôn bản vùng cao thuộc xã Ẳng Tở, huyện Mường Ảng mang về niềm vui lớn cho người dân.