Công nghệ

Top 10 ứng dụng thay đổi cuộc sống con người

Top 10 ứng dụng thay đổi cuộc sống con người

Mạng lưới truyền thông chính thống BI của Mỹ mới đây đã thống kê 100 ứng dụng vĩ đại nhất thế giới, và từ đó lựa chọn ra 10 ứng dụng sáng tạo nhất thay đổi thế giới, chúng thay đổi cách chúng ta giao tiếp, du lịch, học tập và làm việc.

Tin tiêu điểm

ĐỌC NHIỀU NHẤT