#Công an tỉnh Yên Bái

9 kết quả phù hợp

Cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Yên Bái tuyên truyền pháp luật.

Giáo dục pháp luật cho gần 500 học sinh vùng cao Yên Bái

GD&TĐ - Công an tỉnh Yên Bái vừa phối hợp với Văn phòng Luật sư Bùi Đình Ứng (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) tổ chức chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật cho gần 500 học sinh Trường THPT Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu.