#chuyển đổi số quốc gia

13 kết quả phù hợp

Sinh viên Trường Cao đẳng Nghề An Giang tích cực tham gia học tập trên máy.

Chuyển đổi số để giảm thuyết giảng

GD&TĐ - Theo chuyên gia, chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp đang là xu hướng tất yếu, diễn ra nhanh, giúp đổi mới giáo dục theo hướng giảm thuyết giảng và truyền thụ kiến thức sang phát huy năng lực của người học.
Ảnh minh họa/INT

Chuyển đổi số không xa

GD&TĐ - Giáo dục và đào tạo là một trong 8 lĩnh vực được ưu tiên hàng đầu trong triển khai thực hiện chương trình chuyển đổi số quốc gia.