#chỉ tiêu biên chế

4 kết quả phù hợp

Cô Hoàng Thị Ngân – Trường Mầm non Thanh Ngọc đã trải qua 20 năm giáo viên hợp đồng. Ảnh: Hồ Lài

Tuyển dụng đặc cách giáo viên hợp đồng: Lòng vòng xét tuyển

GD&TĐ - Với yêu cầu thí sinh thi chuyên môn lại không được quay hình, không có barem điểm hay phúc khảo mà phụ thuộc vào cảm quan của người chấm khiến hàng trăm giáo viên hợp đồng tại Hà Nội đặt câu hỏi về tính công bằng của kỳ thi sát hạch. Hơn nữa, các thầy cô phải ôn thi, chuẩn bị dụng cụ tốn bạc triệu trong khi không còn thu nhập.