#Châu á

49 kết quả phù hợp

Trong lớp học tập suốt đời, học viên cùng nhau chia sẻ vấn đề gặp phải tại nơi làm việc.

Bức tranh xã hội học tập tại châu Á

GD&TĐ - Những năm qua, các quốc gia châu Á đã đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập và nhận thức về học tập suốt đời trong bối cảnh già hóa dân số.