#bệnh nhân 1342

8 kết quả phù hợp

Ảnh minh họa/INT

Cần một thiết chế khác?

GD&TĐ - Gần một năm khi đợt dịch Covid-19 đầu tiên bùng phát, cả hệ thống chính trị cũng như người dân đã chung tay thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các biện pháp, khuyến cáo của cơ quan chức năng.
Ảnh minh họa/INT

Bịt lỗ hổng ý thức

GD&TĐ - Cần nhắc lại rằng, cho đến thời điểm này, chúng ta phải xác định chung sống an toàn với dịch Covid-19.