#Bản sắc Việt

3 kết quả phù hợp

Ảnh minh họa/INT.

Bản sắc Việt đang ở đâu?

GD&TĐ - 'Để Việt Nam nhìn ra thế giới – để thế giới nhìn thấy Việt Nam' luôn là bài toán khó, nhưng tiềm tàng đầy cơ hội để quảng bá văn hóa.