#Bắc Hà - Lào Cai

6 kết quả phù hợp

Ngành GD&ĐT Bắc Hà không ngừng khởi sắc.

Dấu ấn giáo dục cao nguyên trắng Bắc Hà

GD&TĐ - Năm 2021 ngành Giáo dục Bắc Hà (Lào Cai) đối diện với nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19. Song với nỗ lực, quyết tâm đổi mới ngành đã đạt được những thành quả nổi bật, tạo tiền đề vững chắc cho công cuộc đổi mới
Trường PTDTBT Tiểu học Hoàng Thu Phố số 2 (Bắc Hà- Lào Cai) nhìn từ trên cao xuống.

Trường vùng cao xây dựng “thương hiệu”

GD&TĐ - Trường PTDTBT Tiểu học Hoàng Thu Phố số 2 (Bắc Hà- Lào Cai) là trường vùng cao khó khăn. Tuy nhiên, từ triển khai các mô hình giáo dục hiệu quả, đã giúp trường thay đổi từ cảnh quan đến chất lượng giáo dục.