Xả xì trét

Những bức tranh 3D tuyệt đẹp

Những bức tranh 3D tuyệt đẹp

Người dân nơi đây tin rằng, việc cắt tỉa ruộng lúa thành các tác phẩm nghệ thuật sẽ giúp cho mùa lúa năm sau được bội thu hơn.